Recursos PIANOTEA


PIANOTEA
Resum del recurs

PianoTEA és un mètode visual d'introducció a la pràctica del piano i al món de la música dirigit a persones amb necesitats educatives especials.


Descripció del recurs

PianoTEA és un mètode visual d'introducció a la pràctica del piano i al món de la música dirigit a persones amb necesitats educatives especials, a través d'una notació no convencional, basada en la enumeració de les tecles del piano i en cinc colors que es vinculen amb cadascun dels dits. En aquesta pàgina web es pot trobar tota la informació i materials necesaris per facilitar el disseny, seguiment i avaluació d'una sessió de piano amb aquests usuaris.

En l'article Método visual de introudcción al piano para personas con necesidades educativas especiales, publicat a la revista Eufonía 82 pot trobar-se més informació (fer clic aquí).