Article Pistes per a l'avaluació: Les noves tecnologies a l'educació infantil. Una nova competència bàsica?
RESUM ARTICLE

A les escoles, el domini de les noves tecnologies (TIC) ja es considera una competència instrumental bàsica al mateix nivell que la lectura, l'escriptura o el càlcul. És per això que esdevé necessària una revisió i una avaluació dels dissenys curriculars actuals i integrar l'adquisició d'aquesta nova competència amb un tractament transversal. Aquest quadre presenta un proposta de com s'ha de plasmar aquesta integració de les TIC sobre els dissenys curriculars actuals amb alguns exemples d'activitats que ja es realitzen en moltes aules d'educació infantil.

AUTORS
Vida Mombiela, Tere
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Revista Guix Infantil

Continguts de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
    / Castro Calvo, María / Cano Real, Julia / Seoane Sanda, Dolores / López de Mendiguren, Marian / Portela Pedreira, Carmen / Morentín, Mireia / Armendáriz Leunda, Maria José
PARLEM DE...: Les TIC a Infantil
REFLEXIÓ
IDEES
FINESTRA OBERTA
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR