Article Pistes per a l'avaluació: Avaluació de la classe de dos anys.
RESUM ARTICLE

En aquesta proposta d'avaluació, no es preten valorar-hi totes les variables de l'aula, però sí aspectes molt essencials als dos anys i que són més en mans de la persona educadora.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €