Capítol Plan lector, literatura infantil y sociedad transmediática
RESUM CAPíTOL

L’aparició de les noves tecnologies ha ocasionat canvis en la nostra societat que han permès la creació de nous contorns per a la humanitat. La societat de la informació i la comunicació, per tant, requereix un pla lector efectiu que inclogui aquests canvis perquè els neolectors descobreixin llibres i lectures en aquest univers connectat. Aquest capítol reflexiona sobre aquests canvis, analitza la seva repercussió en la lectura, en el lector i en la literatura i continua amb el pla lector. Finalment, s’analitza la funció de la literatura infantil i juvenil, vinculant-la a nous formats narratius. FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’anomenada revolució digital obliga els agents educatius a una reflexió profunda al voltant de com els processos d’ensenyament i aprenentatge han d’adaptar-se als nous desenvolupaments tecnològics i a les tendències que sobre aquests s’articulen.

En aquest context, aquesta obra proporciona una visió de l’impacte de la tecnologia en els processos educatius i, per altra banda, visualitzar aportacions de la investigació i la innovació educativa que es caracteritzen per una aplicabilitat efectiva a les aules.

El llibre pretén capturar la naturalesa polièdrica de la tecnologia i, en conseqüència, analitza els desenvolupaments i les tendències tecnològiques emergents (BYOD, intel·ligència artificial, robòtica, etc.) amb el propòsit de brindar un coneixement pràctic de cara a una implementació efectiva de la tecnologia a les aules.Llibre disponible per capítols
INDICE