Capítol Planificar la exposición escrita: acceder al texto y al contexto
RESUM CAPíTOL

Un dels moments fonamentals del procés d’escriptura és la planificació. En el procés de planificació de l’escriptura es posen en pràctica una sèrie d’estratègies i activitats relacionades amb la formulació, la recopilació i l’organització de dades que serviran per al disseny del pla d’activitats adreçades a la redacció final del text. L’ús d’aquestes estratègies depèn de cada situació comunicativa. En aquest capítol se’n repassen algunes  i s’exemplifiquen dins del procés inicial d’elaboració d’un text expositiu, seguint el model de la seqüència didàctica.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula