Capítol Planificar un proyecto de innovación docente
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol busquem fixar alguns aspectes que s'haurien de valorar prèviament a l'hora de plantejar-se participar en una convocatòria d'ajudes o concessió de projectes d'innovació educativa o docent. D'aquesta manera, exposarem unes quantes premisses bàsiques sobre els requisits previs per poder sol·licitar un PID, atendrem la preparació de la documentació i la informació necessàries per concórrer en les convocatòries i, finalment, ens avançarem a exposar quines seran presumiblement les obligacions desprès de l'execució del projecte per poder, així, anar preparant el material tant en el desenvolupament del projecte com en la seva finalització.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE