Article Planificar vol dir també escriure.
RESUM ARTICLE

Pretenem a aquest article reflexionar per una part sobre el processos cognitius i les conductes de l'escriptor implicats en la planificació del text escrit i per una altra en les conseqüències que s'en deriven per a l'ensenyament. A través d'algunes situacions reals d'aula volem il·lustrar les possibilitats de la nostra proposta.

AUTORS
Ríos García, Isabel


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €