Capítol Pobreza y bienestar infantil en la Unión Europea. Rompiendo el ciclo de la pobreza a través del apoyo familiar
RESUM CAPíTOL

Eurochild és una xarxa centrada en la promoció dels drets de la infància a Europa que, des d’una perspectiva de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de l’Infant (CDN), treballa per exercir una influència tant en les polítiques europees com en les dels diferents estats membres. L’objectiu d’aquest capítol és establir el context de les polítiques comunitàries i el treball d’Eurochild a l’àrea de la pobresa infantil, presentant i justificant les polítiques de família i el suport a la parentalitat com un instrument de lluita contra ella.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas