Capítol Políticas educativas y la integración de las TIC a través de buenas prácticas docentes
RESUM CAPíTOL

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la societat en general, i específicament al món de l’educació, avui es percep a escala global com una necessitat evident sobre la qual és necessari, a més, avançar. En aquest capítol es parla de les polítiques educatives i la seva relació amb les TIC en l’àmbit educatiu, revisant el marc europeu i les iniciatives estatals existents, així com les característiques que han de tenir les bones pràctiques docents necessàries per a la seva integració a les aules.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte. Organización y gestión del centro educativo
Segunda parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: prácticas de aula
Tercera parte. Selección de buenas prácticas educativas con TIC: creación de materiales y recursos d
Cuarta parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: comunicación y relación con el entor