Capítol Políticas educatives de educación infantil en la España actual
RESUM CAPíTOL

L’educació infantil ha experimentat molts canvis legislatius en el nostre país. En aquest capítol es presenten els resultats d’un estudi quantitatiu sobre les taxes d’escolarització, el nombre de centres i la seva distribució en funció de la categoria de públic o privat i el desenvolupament autonòmic de l’educació infantil a Espanya. Anteriorment es parla de la implantació de l’educació infantil de 0 a 6 anys a partir del Llibre Blanc per a la Reforma del Sistema Educatiu el 1989 i la comparativa de diferents propostes politicolegislatives (LOGSE, LOCE i LOE).FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre és un compendi dels pedagogs, les corrents pedagògiques i psicològiques, les institucions i les pràctiques més rellevants en educació infantil al llarg dels segles XIX i XX, és a dir, des de que apareix a la gènesi dels sistemes educatius fins als nostres dies. Se centra a l'Estat espanyol però ofereix una important panoràmica de la diversitat de models actuals d'educació infantil a Europa. Punt de referència i consulta, aquest manual pot resultar imprescindible per a tots els que, des de diferents perspectives s'acostin a l'educació infantil, ja siguin mestres, formadors, professors universitaris o els seus mateixos estudiants. Hi trobaran algunes de les claus que permetin interpretar el sentit i el valor d'aquest nivell educatiu.

Llibre disponible per capítols
INDICE