Capítol Políticas europeas en relación con la formación en materia religiosa: la promoción del diálogo interreligioso y la educación intercultural
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol revisa els marcs politiconormatius des dels quals, en el context internacional i, específicament, en l’europeu, es proporcionen orientacions sobre el paper de les religions en l’educació dels ciutadans, així com especialment sobre la contribució de les institucions educatives a la llibertat de consciència i religió, a la comprensió i convivència interreligiosa, i als drets humans i la pau en diversitat i equitat. S’ofereix, per tant, una síntesi de les aportacions dels organismes internacionals que repercuteixen sobre les polítiques europees.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa