Capítol Por qué las cosas son como son: lo más grande y lo más pequeño
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’exposen algunes qüestions que tenen a veure amb la forma i la mida dels objectes que ens envolten, abordant-les des de la perspectiva de les matemàtiques senzilles (és a dir, sense necessitat de fer ús del càlcul diferencial). Amb aquesta finalitat, es presenten una sèrie de casos que tenen a veure amb la recerca de valors extrems que fan referència, per exemple, al càlcul d’àrees o superfícies, de volums o de perímetres, entre altres temes.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €