Capítol ¿Por qué no lo hacen en Harvard y Wisconsin? ¿Por qué las mejores universidades mantienen otras preocupaciones distintas a las de las universidades es
RESUM CAPíTOL

Si pretenem millorar l’educació superior, hem de centrar els esforços a desenvolupar un model de formació del professorat universitari basat en les actuacions d’èxit en docència universitària. Aquest capítol aprofundeix en què es fa a les universitats de màxima qualitat internacional, com ara Harvard o Wisconsin, i en per què el que es fa allà per formar el professorat és diferent i contrari a les iniciatives que s’estan imposant a les universitats espanyoles.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Hi ha pocs llibres que s'ocupin d'abordar les deficiències i desxifrar el sentit o el significat de les propostes actuals «reformistes» suggerides a l'empara del «procés de Bolònia». Per això, els autors han considerat necessari analitzar l'envergadura de la realitat que es diu voler canviar enfront de la simplificació i la ingenuïtat de les pràctiques reformades: abordant, doncs, els processos d'elaboració dels plans d'estudi, la implantació dels sistemes d'avaluació de la qualitat i acreditació, les propostes de formació del professorat i els seus projectes d'investigació. Els que escriuen en els diferents capítols exposen el resultat de les seves investigacions sobre aquesta reforma que ha implantat a la universitat un llenguatge d'ortodòxies inapropiades i "doctrines" difoses reiteradament, que constitueixen tot un sistema pràctic d'intervenció.

Llibre disponible per capítols
INDICE