Capítol Por qué y para qué enseñar Historia
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es tracten les finalitats de les disciplines d’aquesta disciplina a l’educació, mirant d’identificar les seves possibilitats formatives en tots els aspectes, des del desenvolupament de les habilitats intel·lectuals fins a l’aportació que l’estudi de la història pot oferir per aconseguir una ment ben estructurada, així com uns ciutadans cultes i amb esperit crític. També s’hi inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum està dedicat a l’explicació dels objectius, els mètodes, i altres qüestions relacionades amb el procés d’ensenyament i aprenentatge de la Història i la Geografia. S’esbossen les principals estratègies didàctiques, les finalitats educatives, i les propostes i els plantejaments metodològics més innovadors. Així mateix, s’inclouen dos capítols, un dedicat a Història de l’art, com a contingut que incorpora mètodes específics, i l’altre sobre la didàctica de l’Economia. Les tècniques d’avaluació es tracten de manera conjunta, amb un plantejament pràctic i adaptat als continguts de les ciències socials tant de l’educació secundària obligatòria com del batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Didáctica de la Historia
Parte 2. Didáctica de la Geografía y otras ciencias sociales
Parte 3. Evaluación