OBERT   LLEGIR
Article Por un proceso de transformación basado en la fundamentación y las evidencias
RESUM ARTICLE

La transformació de la pràctica docent i del sistema educatiu només és possible a partir de la fonamentació que ens aporten les diferents evidències científiques. Malgrat la manca d’un marc teòric unitari, el nombre de recerques permeten establir uns criteris prou estables i contrastats per conduir el procés de canvi i de millora.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: Evidencias según las diferentes unidades de análisis de la práctica educativa
BLOQUE 2: Experiencias escolares bajo el paraguas de las evidencias
BLOQUE 3: Instrumentos para la transferencia de las evidencias
BLOQUE 4: Artículos de opinión