Capítol Por una pedagogía de ayuda entre iguales
RESUM CAPíTOL

Amb la pretensió d'oferir una mirada global, precisa i que integri els principals continguts tractats, aquest capítol ofereix una sistematització dels trets pedagògics bàsics de l'ajuda entre iguals. Presentem una síntesi de les principals línies pedagògiques que donen forma a aquesta mena de pràctiques, ordenant i exposant el saber pedagògic que posen en joc. Així mateix, volem oferir un breu recordatori del concepte d'ajuda entre iguals, així com de les diverses tipologies que l'integren.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Material complementari

Capítols que descriuen experiències d'ajuda entre iguals dutes a terme en centres de secundària durant tres anys consecutius: 

Capítulo 5. Lengua y cultura entre amigos
Capítulo 6. La práctica deportiva con los compañeros

Aquest llibre fa una proposta en la qual els alumnes ensenyen als companys mitjançant una activitat planificada amb una clara voluntat educativa. Aquesta pràctica, de gran potencial educatiu, permet treballar sobre continguts acadèmics i posa en joc un dinamisme pedagògic essencial per a la vida i les relacions afectives entre persones. Obra essencial per a mestres i mestres que vulguin aplicar i conèixer en profunditat aquesta classe de pràctiques, sistematitzant les qüestions clau en relació amb la forma així com la teoria que les sustenta, en una proposta senzilla però brillant, fàcilment extrapolable a diversitat de contextos.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación teórica
Parte II: Aproximación práctica
Parte III: Nuestra contribución