Capítol Por una pedagogía de ayuda entre iguales
RESUM CAPíTOL

Amb la pretensió d'oferir una mirada global, precisa i que integri els principals continguts tractats, aquest capítol ofereix una sistematització dels trets pedagògics bàsics de l'ajuda entre iguals. Presentem una síntesi de les principals línies pedagògiques que donen forma a aquesta mena de pràctiques, ordenant i exposant el saber pedagògic que posen en joc. Així mateix, volem oferir un breu recordatori del concepte d'ajuda entre iguals, així com de les diverses tipologies que l'integren.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €