Capítol Por una pedagogía de la temporalidad
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol vol proposar algunes definicions, distincions i problemes, juntament amb diverses contribucions a la recerca sobre el temps, basats en òptiques i àmbits disciplinaris diferents, així com introduir la perspectiva pedagògica suggerida en el DAVOPSI. El propòsit és oferir als lectors i lectores estímuls per tractar el problema d'una dimensió –la temporal– que, com més s'escapa d'una intervenció conscient i deliberada dels mestres i les mestres, més possibilitats té de caure en l'àmbit d'una pedagogia latent que incideixi cegament –també a l'escola infantil– en les conductes, en els aprenentatges socials i morals, en els comportaments dels adults i dels infants, i en tot el desenvolupament infantil.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Les autores d'aquest llibre proposen que s'han de tenir molt en compte tres aspectes fonamentals del context educatiu: l'organització i el fluir dels temps, la disposició dels espais i els diferents tipus d'agrupaments que es realitzen a les escoles infantils com a elements que condicionen, afavoreixen o dificulten el desenvolupament i l'aprenentatge dels nens i les nenes de l'escola infantil. En aquest sentit, el DAVOPSI (Dispositiu d'Anàlisi i Valoració de l'Organització Pedagògica de l'Escola Infantil), s'erigeix com un instrument de gran utilitat per a l'avaluació i la reflexió col·lectiva.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Los referentes
II Parte: El instrumento
III Parte: Las experiencias