Capítol Posiblilidades de la evaluación formativa y compartida en los procesos de resolución de conflictos en educación física
RESUM CAPíTOL

En este capítulo se considera la evaluación formativa y compartida como una estrategia didáctica que facilita la resolución de conflictos en el aula. Al respecto, se revisan los distintos sistemas de evaluación que utilizan los programas de educación física en España, junto con una propuesta alternativa elaborada por un grupo de profesores y profesoras de educación física. Asimismo, se presentan un par de experiencias qué ejemplifican por qué el sistema de evaluación es un valioso instrumento en los procesos de resolución de conflictos, para, finalmente, analizar diversas técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida que pueden ser útiles para resolver situaciones de conflicto en el aula de educación física.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Tándem

Resum del llibre
 L’acció de conviure a l’escola consisteix en què uns alumnes puguin compartir amb altres aquest espai social, des d’uns codis normatius, així com evitar els conflictes ordinaris de l’aula. Per tant, els programes educatius cap a una educació en valors, han de recollir aquelles competències personals que permetin que l’alumnat participi d’aquest procés socioeducatiu. L’educació física, com a matèria que incideix en el desenvolupament integral del nostre alumnat, ha d’ajudar aquest desenvolupament ètic i social a partir d’unes activitats cooperatives que incideixin en la solidaritat, la justícia social, la tolerància o el diàleg, entre altres. Per això, tant als docents en general i de manera particular als educadors d’educació física, se’ls ofereix des d’aquest llibre pautes cooperatives sobre com resoldre els conflictes que sorgeixen a les aules, Aixa com activitats i estratègies metodològiques que ajuden a reflexionar als escolars sobre aquests comportaments, presentant criteris d’avaluació formativa que poden ajudar-nos a revisar si s’han obtingut aquestes competències cooperatives.

Llibre disponible per capítols
INDICE