Capítol Prácticas de inclusión docente en contextos escolares desfavorecidos
RESUM CAPíTOL

L'escola, lluny de reproduir els processos socials d'exclusió, ha d'estar oberta a la diversitat i oferir un context d'aprenentatge segur i atent per a l'alumnat més vulnerable. Aquest treball, de caràcter qualitatiu, se centra en l'anàlisi del benestar emocional de l'alumnat en el context escolar de tres centres públics d'ensenyament primari de Vitòria-Gasteiz caracteritzats per la segregació escolar. El principal objectiu és identificar les pràctiques docents que resulten protectores en contextos de vulnerabilitat social en l'àmbit educatiu. La metodologia ha consistit en un estudi de cas múltiple i la informació ha estat recollida mitjançant l'observació participant. La codificació i categorització de la informació s'han fet utilitzant un sistema categorial inductiu-deductiu i l'anàlisi mitjançant el programari NVIVO 12. Els resultats de la recerca mostren algunes pràctiques docents dirigides a garantir el benestar emocional de l'alumnat: l'empatia i les mostres d'afecte per part del professorat, les actuacions dirigides a la contenció de l'alumnat o promoure la presa de consciència i reflexió sobre els seus estats emocionals. L'escola inclusiva és una via fonamental per garantir el desenvolupament integral de totes les persones d'una manera justa i democràtica.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa