Capítol Prácticas inclusivas en el aula. Un estudio preliminar en la Comunicada Autónoma Vasca
RESUM CAPíTOL

Adaptar la instrucció a les característiques individuals i grupals ajuda a garantir un aprenentatge eficient de tot l'alumnat en resposta a necessitats educatives particulars. Aquest estudi explora les pràctiques inclusives a l'aula de 136 professionals de l'educació de la Comunitat Autònoma Basca. Les dades van ser recollides a través d'un qüestionari distribuït electrònicament amb la col·laboració del Berritzegune Nagusia. El qüestionari consta de 29 estratègies d'adaptació a l'aula agrupades en sis categories: maneig efectiu de l'aula, agrupament flexible, ensenyament addicional, ensenyament estratègic, adaptació de les activitats i avaluació formativa. Els resultats revelen que la majoria dels professionals adapten de manera regular la instrucció a l'aula, encara que l'ús d'aquestes pràctiques inclusives varia segons la seva tipologia. Els participants van mostrar preferència per les estratègies més generals enfront de les adaptacions curriculars específiques orientades a satisfer les necessitats específiques dels estudiants. A penes es van trobar diferències significatives entre els professionals de les etapes d'educació infantil, primària i secundària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa