Capítol Prácticas innovadoras con TIC en los centros educativos. Impactos de las políticas educativas autonómicas
RESUM CAPíTOL

Actualment el fort desenvolupament de les TIC, unit a la implantació de polítiques educatives destinades a dotar de mitjans tecnològics les escoles, està canviant el panorama educatiu en matèria d’integració de les TIC a les institucions escolars. Per tant, en aquest capítol es recull un estudi de com està afectant la innovació en les pràctiques escolars i en quins nivells, així com la incidència que tenen o han tingut les polítiques educatives en aquest aspecte.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte. Organización y gestión del centro educativo
Segunda parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: prácticas de aula
Tercera parte. Selección de buenas prácticas educativas con TIC: creación de materiales y recursos d
Cuarta parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: comunicación y relación con el entor
Productes relacionats