Capítol Prácticas motrices inteligentes
RESUM CAPíTOL

Com a membres del gènere humà som capaços de desenvolupar una motricitat específica i pròpia de caràcter filogenètic. Aquesta motricitat que cadascun rebem, despleguem i gaudim de manera individualitzada està dipositada en el nostre codi genètic com a potencial a desenvolupar i es manifesta de forma personalitzada inicialment mitjançant el procés ontogenètic que recorda el nostre trànsit filogenètic (arrossegar-se, reptar, gatejar, marxa quadrúpeda, grimpar, caminar, equilibrar-se).
Durant els primers anys de vida aquest potencial motor que rebem es manifesta de manera natural i espontània, però cal activar-lo i fomentar-lo, i així contribueix de manera decisiva a desplegar la nostra motricitat, conquistant les capacitats coordinatives corresponents, madurant el sistema nerviós i construint i interconnectant les estructures neurològiques del cervell.
En aquest capítol analitzem les característiques motrius de la reptació, reivindicant la seva necessitat en els primers mesos i la seva importància en el programa curricular durant els primers anys de formació dels nostres nens i nenes com a motricitat essencial per desenvolupar les capacitats coordinatives. Valorem el deure deontològic de conèixer i actuar en funció del perfil de lateralitat de cadascun dels nostres nens i nenes. I, dins del procés de conquesta dirigida de la lateralitat, explorem l'última fase que promou experiències motores d'ambidextrisme i bilateralitat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aborda el desenvolupament del benestar i la millora de la salut des de diferents perspectives i àmbits (educació física, dansa, psicomotricitat, literatura, arts plàstiques i escèniques) amb l'objectiu d'oferir coneixements i recursos que permetin prendre decisions de manera autònoma i conscient davant diverses opcions de conductes saludables. A través dels diferents capítols es presenten propostes dirigides a promoure noves estratègies d'aprenentatge a partir de metodologies diverses, inclusives i sostenibles, orientades al desenvolupament d'una salut integral (física, mental, emocional, interior i social), prenent com a eix fonamental el coneixement del cos i del moviment.


Llibre disponible per capítols
INDICE