Article Pràctiques educatives informades per les evidències: què aporten i com s’aconsegueixen implementar al nivell dels centres educatius?
RESUM ARTICLE

Les evidències de diversos tipus sempre han estat una part integrant de qualsevol decisió en l’àmbit educatiu. Els centres educatius reben periòdicament feedback de part de l’Administració (per exemple, d’Inspecció Educativa) o de la pròpia comunitat (les famílies o altres agents) i, a la vegada, analitzen les dades o els resultats dels i les estudiants per prendre decisions orientades cap a la millora (Schildkamp, 2019). No obstant això, encara que històricament les millores educatives s’han tendit a desenvolupar a partir d’intercanvis de coneixement construït entre professionals, en els últims anys hi ha una pressió política cada vegada més gran per fonamentar els processos de canvi i per millorar els resultats dels i les estudiants a l’escola en basar les decisions a partir d’estratègies i enfocaments en evidència sòlida generada per la recerca educativa (Hollands, Pan, Escueta, 2019).FORMATS DISPONIBLES
3,00 €