Article Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres.
RESUM ARTICLE

Aquest article es proposa, a partir de l'anàlisi d'activitats realitzades en parelles formades per alumnat autòcton i no autòcton, retre compte dels procesos que emergeixen durant la realització de tasques interactives en català, castellà i anglès, mostrar el seu caràcter social, compartit i situat i el seu valor per als aprenentatges lingüístics i de la cultura escolar.

AUTORS
Nussbaum Capdevila, Luci / Unamuno Kaschapava, Virginia


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €