Capítol Preguntas sobre la corrección de lo escrito
RESUM CAPíTOL

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española defineix la correcció com «l'alteració o el canvi que es fa en les obres escrites o d'un altre gènere, per llevar-los defectes o errors, o per donar-los major perfecció». Segons aquesta definició, el procés de correcció consta de dues operacions diferents: d'una banda, la cerca de defectes, errors o imperfeccions i, per una altra, la revisió o reformulació d'aquests. Aquest capítol repassa de manera ràpida tots els aspectes de la correcció: què és, quins objectius té, quins errors i textos cal corregir, qui, quan i com ha de corregir..., aclarint conceptes, recollint les opinions controvertides i contràries sobre aquest tema i discutint els hàbits més arrelats que seguim els mestres i les mestres. En alguns casos, es proposen tècniques alternatives.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Una de les tasques del mestre és reparar les avaries de les redaccions: faltes d'ortografia, frases perdudes, paràgrafs trencats, etc. Es tracta no només de corregir els textos dels alumnes, sinó d'ajudar-los a millorar les seves capacitats d'expressió escrita.

El llibre és una reflexió exhaustiva i pràctica sobre aquesta tasca, amb propostes didàctiques, exemples i comentaris. Pretén ajudar a mestres i alumnes a trobar utilitat, satisfacció -i fins i tot diversió!- en la correcció.

Llibre disponible per capítols
INDICE