OBERT   LLEGIR
Capítol Presentación


FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aborda de manera rigorosa el tema de l’avaluació i ho fa amb la intenció de millorar la qualitat de l’ensenyament. D’estructura clara, el llibre ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola, acceptant que «ensenyar, aprendre i avaluar són en realitat tres processos inseparables». Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · Per què pensar que el principal objectiu de l’avaluació és mostrar els resultats de l’aprenentatge i, en canvi, no pensar-hi com l’activitat que impulsa aquest aprenentatge i en millora la qualitat? · Per què transmetre als alumnes la idea que els errors són «quelcom dolent» que ha d’ocultar-se i, en canvi, no transmetre’ls que aprendre és superar els errors i, per tant, que és bo expressar-los? · Per què continuar creient que les proves amb preguntes de resposta tancada ens donen una informació més objectiva de l’aprenentatge que les preguntes de resposta oberta? · Per què no pensar en les proves d’avaluació externa com a bons instruments per orientar el nostre treball a l’aula i deixar de creure que només són instruments de control sense cap utilitat?

(fes clic per ampliar)

Llibre disponible per capítols
INDICE