Capítol Prespectivas actuales sobre la calidad educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje que incorporan las TIC
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol ofereix algunes de les orientacions teòriques més rellevants des de les quals s’està abordant l’avaluació de la qualitat educativa dels processos d’ensenyament i aprenentatge que utilitzen TIC en l’ensenyament formal. D’una banda, es presenten els efectes que té sobre la qualitat d’aquests processos la incorporació de la tecnologia en els contextos educatius formals. Finalment, després de repassar diferents models d’avaluació de la qualitat, el capítol se centra en l’anàlisi de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge des de la interacció social i educativa a partir de quatre perspectives.  FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
II Parte: Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, ind
III Parte: Recursos y fuentes documentales