Capítol Primer ciclo
RESUM CAPíTOL

L'ús del cinema a l'aula és un factor dinamitzador clau per promoure valors humanitzadors de manera transversal i interdisciplinària, ajudant així a desenvolupar valors i elements d'identitat personal i de pertinença. Igualment, el cinema contribueix a l'adquisició de les competències transversals comunicatives i metodològiques. Aquest capítol recull dues propostes didàctiques per al cicle inicial d'educació primària que orienten els professionals de l'educació en la tasca d'introduir el cinema a l'aula a fi que l'alumnat sigui més competent i crític. La selecció de films s'ha realitzat a fi d'aprofitar al màxim els recursos i els avantatges del cinema, sent la seva intenció afavorir un treball competencial a l'aula a partir d'un enfocament globalitzador.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
El cine, un medio privilegiado para interpretar, conocer y analizar el mundo contemporáneo, posee una potencialidad motivadora y educadora de primera magnitud. CinEscola nos presenta doce propuestas didácticas inéditas, seis para primaria (Happy feet, Ratatouille, Azur y Asmar, Wall·E, Mi monstruo y yo y Un puente hacia Terabithia)y seis para secundaria (El niño con el pijama de rayas, Cobardes, Ágora, El señor de la guerra, V de vendetta y Banderas de nuestros padres), todas ellas conectadas con el currículo escolar y pensadas desde el conocimiento de nuestro alumnado, para aprender cine y por aprender del cine con una visión interdisciplinar.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Cine para la educación primaria
II Parte: Cinte para la educación secundaria