Capítol Principios y fases del enfoque globalizador
RESUM CAPíTOL

A partir dels criteris d’intervenció que hem pogut extreure del coneixement que ens aporten els referents teòrics de l’ensenyament, en aquest capítol es fa una síntesi que integra en un sol conjunt els principis i les fases de l’enfocament globalitzador. El capítol finalitza amb una mostra d’exemples d’unitats didàctiques amb un enfocament globalitzador i des d’una organització per àrees, en concret les de coneixement del medi, ciències socials, ciències de la natura, llengua i matemàtiques, a les etapes d’educació infantil, primària i secundària.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Según el autor, las decisiones sobre organización de contenidos y sobre metodología didáctica son estrictamente decisiones sobre medios para alcanzar unas finalidades: formar a ciudadanos y ciudadanas para que sean capaces de intervenir en la realidad y modificarla desde una perspectiva democrática; ciudadanos y ciudadanas con estrategias y actitudes que les permitan afrontar problemas y encontrarles solución.

La adopción del enfoque globalizador facilita que los esfuerzos que se intervienen a lo largo de la escolaridad se orienten hacia esta dirección. Esto implica comprender e intervenir en una realidad que es compleja y que exige inexcusablemente disponer de un pensamiento complejo. No es, pues, una moda o un acto de fe, sino un instrumento útil para que la práctica educativa llegue a ser un verdadero contexto de aprendizaje y socialización para los chicos y las chicas.


Llibre disponible per capítols
INDICE