Article Principis de la LOE: algunes reflexions.
RESUM ARTICLE

Totes les lleis, tant si són educatives com si no, miren de justificar-se a si mateixes i per això solen desenvolupar un preàmbul més o menys extens en funció de la importància, l'oportunitat, el context, etc. En el cas que ens ocupa, una bona part del preàmbul de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, està dedicat precisament a exposar els grans principis que la inspiren.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Què és això de comunitat?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL