Capítol Problemas ambientales y sostenibilidad
RESUM CAPíTOL

Els autors d’aquest capítol aborden l’estudi d’un conjunt de problemes ambientals estretament relacionats i que es potencien mútuament i analitzen les mesures concebudes per al seu tractament. D’acord amb aquestes idees, expliquen, en primer lloc, quines són les característiques del procés de degradació ambiental i quins comportaments individuals i col·lectius estan associats a la situació d’emergència planetària. En segon lloc, desenvolupen com hauria de ser la construcció d’un futur sostenible, utilitzant la sostenibilitat com a concepte bàsic unificador de les mesures que s’han d’adoptar (mesures cientificotecnològiques, educatives i polítiques). Finalment, duen a terme una recapitulació i proposen accions concretes que es puguin desenvolupar al llarg del curs orientades a implicar la comunitat escolar en la construcció d’un futur sostenible.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE