Capítol Procesar la información requiere integrar ideas e interpretar sus relaciones
RESUM CAPíTOL

Quan establim el tema d’un text o elaborem idees generals que sintetitzen una part del text, integrem les informacions. Per fer-ho, hem de reconèixer la relació que hi ha entre les idees, i tot sovint l’hem d’inferir perquè no està explícita. Partint d’això, aquest capítol aborda què cal saber per integrar i interpretar les informacions d’un text, responent a l’interrogant següent: un cop hem localitzat i seleccionat la informació, quins processos ens poden ajudar a comprendre-la?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €