Capítol Procesos cognitivos en la redacción
RESUM CAPíTOL

Els estudis sobre la redacció i la investigació cognitiva dels processos implicats en aquesta activitat han donat lloc a alguns paradigmes explicatius que es coneixen com a models de procés de la redacció. Aquest capítol pretén oferir una informació general, però prou detallada, sobre què passa a la ment del subjecte que escriu mentre escriu. Per això se centra en el model de Flower i Hayes, detallant els processos d’escriptura que plantegen: planificació, traducció i revisió. També s’aborden els models de Bereiter i Scardamalia i es comparen les dues propostes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Molts alumnes semblen eludir la seqüència lectura-comprensió-redacció en favor d'un maneig mecànic de significants que els permeti satisfer (aparentment si més no) els objectius de la tasca. Aquesta estratègia de baix nivell, capaç de simular comprensió i escriptura prescindint dels processos cognitius que aquestes tasques requereixen, és el que s'anomena «dependència d'allò que és literal». L'anàlisi d'aquest fenomen és clau per redefinir la nostra concepció de l'error. El llibre, tanmateix, va més enllà perquè pretén contribuir a una reflexió crítica sobre els objectius amb què fem escriure els nostres alumnes i les tasques que els proposem.

Llibre disponible per capítols
INDICE