Article Procesos de aprendizaje generadores de sentido y estrategias de personalización
RESUM ARTICLE

A partir d’una visió de la personalització de l’aprenentatge entesa com un conjunt d’estratègies educatives orientades a promoure i a reforçar el sentit que l’alumnat atribueix als aprenentatges escolars, el present treball explora tres aspectes d’aquesta temàtica. En primer lloc, s’hi assenyalen les característiques dels processos d’aprenentatge que solen desembocar en la realització d’aprenentatges amb un elevat sentit i valor personal per a l’alumnat. En segon lloc, s’hi esmenten algunes estratègies pedagògiques, curriculars, organitzatives i de funcionament susceptibles d’engegar processos d’aprenentatge amb les característiques indicades. Per acabar, s’hi formulen algunes consideracions sobre els avenços realitzats en la personalització de l’aprenentatge escolar, s’hi subratllen alguns obstacles que dificulten la generalització d’aquests avenços i s’hi suggereixen algunes actuacions urgents per afrontar-los.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: La personalización del aprendizaje: fundamentos y principios
BLOQUE 2: Estrategias y experiencias de personalización del aprendizaje
BLOQUE 3: Artículos de opinión
GUÍA DE RECURSOS