Capítol Procesos inclusivos y gestión de la diversidad en el marco de la metodología del aprendizaje cooperativo
RESUM CAPíTOL

La necessitat de realitzar propostes inclusives a les aules comporta la implantació de processos d'ensenyament-aprenentatge que potenciïn i desenvolupin al màxim l'aprenentatge de cada estudiant, constituint-se aquests com un factor essencial per a la gestió de la diversitat de les necessitats presents a l'aula i com un reflex social de l'heterogeneïtat cultural i individual existent. Aquests plantejaments es troben en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible, concretament en l'objectiu 4 de les Nacions Unides (2015), on s'insta a plantejar models i metodologies que permetin gestionar i establir processos inclusius, equitatius i de qualitat. En aquest context, es planteja una recerca sobre la gestió de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu a l'aula, com a possible instrument pedagògic que possibilita l'organització i gestió de la inclusió a través d'accions dirigides als estudiants amb necessitats educatives. El plantejament metodològic és de tall qualitatiu basat en un estudi de cas, en el qual s'analitzen les actuacions docents cooperatives dels participants dels cursos del postgrau expert en aprenentatge cooperatiu (2011-2017) de la Universitat d'Alcalá, així com la seva implantació i gestió a les aules. Els resultats reflecteixen com aquesta metodologia permet gestionar la diversitat i inclusió educativa dels alumnes amb necessitats educatives a l'aula.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa