Capítol Procesos matemáticso en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

La matemàtica es compon de diverses branques, entorn de les quals s’articula el contingut d’aquesta matèria, que es construeixen a través de diferents accions i processos matemàtics. Aquest capítol tracta els processos matemàtics que constitueixen l’espina dorsal de l’activitat matemàtica i es divideix en dues parts: a la primera es presenten de forma dialèctica i de manera general els processos relacionats amb el context de la resolució de problemes; a la segona s’exposa la coordinació dels processos cognitius en l’ensenyament-aprenentatge de la geometria.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El llibre ha de servir de base per reconstruir de manera activa i significativa els continguts matemàtics que s’imparteixen en els currículums de les etapes corresponents. La competència docent es basa, entre altres qüestions, en un coneixement ben fonamentat dels continguts que s’han de treballar a l’aula. Les activitats que s’incorporen també tenen la finalitat de col·laborar en la construcció d’aquell coneixement que considerem fonamental per al desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE