Article Processos d´aprenentatge generadors de sentit i estratègies de personalització
RESUM ARTICLE

A partir d’una visió de la personalització de l’aprenentatge entesa com un conjunt d’estratègies educatives orientades a promoure i a reforçar el sentit que l’alumnat atribueix als aprenentatges escolars, el present treball explora tres aspectes d’aquesta temàtica. En primer lloc, s’hi assenyalen les característiques dels processos d’aprenentatge que solen desembocar en la realització d’aprenentatges amb un elevat sentit i valor personal per a l’alumnat. En segon lloc, s’hi esmenten algunes estratègies pedagògiques, curriculars, organitzatives i de funcionament susceptibles d’engegar processos d’aprenentatge amb les característiques indicades. Per acabar, s’hi formulen algunes consideracions sobre els avenços realitzats en la personalització de l’aprenentatge escolar, s’hi subratllen alguns obstacles que dificulten la generalització d’aquests avenços i s’hi suggereixen algunes actuacions urgents per afrontar-los.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: La personalització de l'aprenentatge: fonaments i principis
BLOC 2: Estratègies i experiències de personalització de l'aprenentatge
BLOC 3: Articles d'opinió
GUIA DE RECURSOS