Article Producció de textos en contextos creatius Desenvolupament de l’escriptura creativa a partir de Story Cubes
RESUM ARTICLE

Aquest article presenta un taller que combina l’ús de Story Cubes amb tècniques d’escriptura creativa, amb la qual cosa crea un entorn que desenvolupa la capacitat d’expressar-se per escrit i que fomenta la imaginació i el pensament divergent. Partint de com n’és de difícil per a l’alumnat expressar idees per escrit, les activitats exposades ajuden a despertar la creativitat combinant el desenvolupament de l’expressió oral i escrita.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Reflexió interlingüística
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions
Productes relacionats

Biblioteca de la revista