Capítol Productos de apoyo para la intervención
RESUM CAPíTOL

En l’entorn escolar s’han de considerar les necessitats de l’alumnat amb discapacitat motriu per proporcionar-li un context que afavoreixi l’autonomia, la comunicació, les relacions socials i l’accés al currículum educatiu. Tal com veurem en aquest capítol, disposar dels materials, les ajudes tècniques i l’organització apropiada dels espais, des d’edats precoces, fomenta la independència i una actitud positiva davant les activitats, experiències i canvis. És tasca dels adults acompanyar l’alumne en aquest procés, habilitant l’espai i seleccionant els materials necessaris per fer les activitats i els objectius proposats.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE