Article Professors i professores amb alumnat d'altres cultures i gups minoritaris. Idees, problemes i expectatives per a un debat.
RESUM ARTICLE

Els docents són considerats elements claus per a la millora de les relacions socials a l'escola, però rarament es fa un espai a la dimensió particular de cada ensenyant amb el què això implica de positiu.

AUTORS
Soto Marata, Pepi / Leganés Pareja, Antonio
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: Aprendre llengua per aprendre coneixements?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL