Capítol Programa de Refuerzo Educativo
RESUM CAPíTOL

El Programa de Reforç Educatiu (PRE) parteix dels models pedagògics constructivista, sistèmic i cognitivoconductual. Es tracta d’un programa mixt en el qual la metodologia de treball amb el nen o la nena és constructivista, mentre que el treball amb la família i la comunitat es planteja des d’una perspectiva sistèmica, amb la finalitat d’arrelar-lo al context i tenir en compte tots els elements que el configuren. En aquest capítol s’estableixen les bases del PRE, descrivint els models i principis en els quals se sustenta, els objectius i les competències professionals que han de reunir els professionals que treballen en els centres oberts i diaris amb nens i nenes en situació de vulnerabilitat social, a fi d’atendre de manera adequada els requeriments del programa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

El Programa de Reforç Educatiu que es presenta es fonamenta en diferents models pedagògics, concretament en els models constructivista, sistèmic i cognitiu-conductual i permet aplicar-los en entorns educatius, mitjançant una proposta detallada d’objectius, competències dels professionals i un conjunt d’activitats dissenyades a partir de tres dimensions (física, cognitiva i emocional). Aquest programa vol donar resposta a la integralitat del desenvolupament de nens i nenes mitjançant orientacions metodològiques i accions avaluatives.


Llibre disponible per capítols
INDICE