Capítol Programa formativo sobre el activismo colectivo basado en la indagación para la formación inicial de profesorado
RESUM CAPíTOL

En aquest treball es descriu el disseny i la posada en pràctica d'un programa formatiu sobre activisme col·lectiu basat en la indagació científica (ACBI), sobre problemes locals de rellevància social i que tinguin alguna relació amb la ciència, portat a la pràctica amb professorat en formació inicial d'educació infantil i d'educació primària. El programa consta de tres fases: 1) Presentació i anàlisi d'un vídeo com a exemple del que se'ls demana que desenvolupin després d'un procés d'indagació per fer propostes d'accions que ajudin a solucionar el problema que plantegin. 2) Plantejament i indagació d'un problema local socialment rellevant i que tingui connexions amb la ciència. 3) Creació i projecció dels vídeos elaborats a partir del procés d'indagació. Les tecnologies utilitzades han estat les anotacions de vídeo per analitzar el vídeo posat com a exemple amb CoAnnotation i l'ús d'avaluacions col·laboratives entre parells dels vídeos finals amb CoRubric. Els estudiants han mostrat una actitud positiva cap al desenvolupament del programa d'activisme a les aules d'infantil i primària i valoren especialment treballar amb problemes pròxims i la creació dels vídeos. Es finalitza el capítol amb consideracions sobre la posada en pràctica d'aquest programa formatiu basades en l'experiència de tres cursos acadèmics.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo