Capítol Programar en Lengua y Literatura
RESUM CAPíTOL

La programació s’entén com un procés conscient i reflexiu de presa de decisions sobre l’ensenyament. En aquest cas, parlem de com s’ha de fer a classe de llengua i literatura en educació secundària i batxillerat, d’acord amb el currículum oficial, la programació d’aula i les seqüències didàctiques. El capítol mira d’abordar el problema central de la programació, és a dir, articular els continguts lingüístics i literaris amb l’adquisició de les capacitats indicades en els objectius de cada curs, així com la planificació didàctica i els criteris metodològics per construir activitats.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte