Article Programar per àmbits Planificació i integració de llengües en l’àmbit lingüístic i social
RESUM ARTICLE

La introducció dels àmbits en primer d’ESO en el País Valencià ha suposat un canvi significatiu en l’organització dels centres i en la planificació didàctica. Factors com ara la codocència i la coordinació didàctica; la integració de llengües i de continguts, i la incorporació de metodologies actives permeten realitzar un ensenyament més integrat i integral. Així s’afavoreix l’aprenentatge en la transició entre les etapes de primària i secundària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Planificació didàctica en llengua i literatura
Actualització i reflexió
Intercanvi
EVIDÈNCIES
Idees pràctiques
Informacions