Capítol Programas de apoyo para promover la parentalidad positiva
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol situa l’enfocament de la parentalitat positiva en el marc de les polítiques europees de suport a la família. Comença descrivint com es conceptualitza l’exercici de la parentalitat en la societat actual i la necessitat d’activar els suports necessaris per assegurar una perspectiva preventiva davant els problemes i la promoció de la família. Després d’il·lustrar amb exemples els programes d’educació parental com a recursos psicoeducatius i comunitaris per fomentar la parentalitat positiva, s’atura a descriure la tasca del professional i dels serveis de suport a la família des d’aquest nou enfocament.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas