Article Projecte Joves amb futur.
RESUM ARTICLE

El curs 2000-2001, a Sant Cugat del Vallès, dins del pla de formació de la zona, es va crear un grup de treball anomenat ½atenció integradora de la diversitat+. Aquest grup el formen psicopedagogs, mestres de pedagogia terapèutica, membres de l'EAP i personal de l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquest grup ha funcionat cada any, tot variant la seva composició però no la seva finalitat, que és establir un lloc de trobada de diferents professionals que atenen joves i adolescents per reflexionar sobre les problemàtiques en què es troben, compartir materials i experiències, elaborar materials i fer propostes que permetin millorar l'atenció a la diversitat de l'alumnat que assisteix als IES de Sant Cugat.

AUTORS
Notó Brullas, Francesc / Gilabert Abelló, Gemma
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
MONOGRÀFIC: Salut i benestar a l'escola.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL