OBERT   LLEGIR
Capítol Prólogo
RESUM CAPíTOL

En aquest pròleg s'emfatitza particularment que el llibre és un pas més en el camí de formació en l'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista sent així un clar exponent de la veritable innovació educativa: la que duen a terme un grup de professores preocupades per les exigències diàries que la seva tasca els planteja.FORMATS DISPONIBLES
En obert