COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre compila una sèrie de treballs de recerca realitzats que ofereixen una visió reflexiva i pràctica sobre els reptes als quals s'enfronta l'educació en l'actualitat, com ara projectes i experiències de bones pràctiques en diferents espais i etapes educatives, protocols d'actuació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), treballs sobre inclusió socioeducativa en contextos d'immigració i projectes d'innovació educativa (PID) a la universitat, entre d’altres. Així mateix, es presenten recerques sobre l'impacte de la covid-19 en els sistemes educatius.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: COVID e inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión socioeducativa y organización escolar
Parte III: Inclusión educativa con personas con necesidades especiales