OBERT   LLEGIR
Capítol Prólogo
RESUM CAPíTOL

L'autor d'aquest pròleg, César Coll, presenta una reflexió sobre la psicologia de l'educació i sobre la necessitat d'il·luminar un nou professional la tasca del qual ha de ser mediar entre la ciència de la psicologia i l'art de l'ensenyament. Emfatitza que aquest llibre aprofundeix en la lectura i en la comprensió lectora o lectura comprensiva. Aborda temes relacionats amb l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les estratègies de comprensió lectora.FORMATS DISPONIBLES
En obert