OBERT   LLEGIR
Article Proposta oberta per al treball sobre l'obra de Gaudí.
RESUM ARTICLE

L'experiència que aquí presentem té a veure, sobretot, amb la planificació d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge emmarcada inicialment en l'àrea de plàstica. Arrenca de la idea i la voluntat de dissenyar un projecte o una seqüència d'activitats, i va prenent forma a mesura que es va trobant, en les diferents fonts d'interpretació de l'obra d'art, amb enfocaments i noves perspectives d'anàlisi. És, a la fi, la presentació d'una manera d'abordar la innovació dins l'aula, creant un sistema obert de consulta que ens aporti elements de treball i fonts d'enriquiment.

AUTORS
Oliver Agüera, Dolors / Rodríguez Ricco, Dora
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL